Čo: PSČ (miesto): Okolie: km Cena od: - do:
Hlavná stránka

Kategórie


Inzerát bol vymazaný.


List inzerátov Galéria Zobrazených 1-20 inzerátov z 2558 Cena Lokalita Zobrazenie
Príprava na skúšky z cestnej medzinárodnej dopravy - TOP - [21.3. 2019]
Príprava na skúšky z cestnej medzinárodnej dopravy
PonúkAM nA predAj vyprAcovAné učivo Odborná spôsobilosť vedúceho doprAvy A prevádzkovAteľA cestnej Medzinárodnej doprAvy. Je to vyprAcovAné učivo z knihy forMou otázok, čo je dôležitejšie Ako testy, pretože kAždý nA skúškAch Má vyberAné otázky nA teste náhodne. Nikto nezAručí že dostAne tAký ...


45 € Zvolen
960 01
39 x


NAJNOVŠIE LF UK BA podklady medicína aj zubarina TOP 2019 - TOP - [21.3. 2019]
NAJNOVŠIE LF UK BA podklady medicína aj zubarina  TOP 2019
Dobrý deň! NenechAjte sA nAchytAť predAjcAMi nA bAzoši, že ponúkAjú nAjnovšie knihy, ponúkAM Ako PRVÝ A jediný úplne nAjnovšie knihy nA prijíMAčky 2019- obsAhuje zMeny oproti predošlýM vydAniAM, preto je to dôležité, učiť sA z nAjnovšieho vydAniA :) MAteriály su v elektronickej podobe VÝSLED ...


Dohodou Bratislava
811 07
111 x


NAJNOVŠIE LF UK BA podklady medicína aj zubarina TOP 2019 - TOP - [21.3. 2019]
NAJNOVŠIE LF UK BA podklady medicína aj zubarina  TOP 2019
Dobrý deň! NenechAjte sA nAchytAť predAjcAMi nA bAzoši, že ponúkAjú nAjnovšie knihy, ponúkAM Ako PRVÝ A jediný úplne nAjnovšie knihy nA prijíMAčky 2019- obsAhuje zMeny oproti predošlýM vydAniAM, preto je to dôležité, učiť sA z nAjnovšieho vydAniA :) MAteriály su v elektronickej podobe VÝSLED ...


Dohodou Bratislava
811 05
43 x


Podklady medicína Olomouc - UPOL prijimačky 2019 TOP - TOP - [21.3. 2019]
Podklady medicína Olomouc - UPOL prijimačky 2019 TOP
Dobrý deň, ponúkAM VŠETKO ČO TREBA k prijíMAčkAM: PonukAM AktuAlne nA rok 2019 podklAdy nA Medicinu A zubArinu nA univerzitu PAlAckého v OloMouci ZAčnite už terAz s príprAvou .PonúkAM prijíMAčkové otázky, testy, MAteriály nA LF PAlAckého v OloMouci, prijíMAčky vychádzAjú priAMo z týchto otázok, uč ...


Dohodou Čadca
022 01
41 x


Podklady na prijímačky 1.LF, 2.LF Praha, Hradec, Plzeň - TOP - [21.3. 2019]
Podklady na prijímačky 1.LF, 2.LF Praha, Hradec, Plzeň
PredáM MAteriály nA Medicínu/zubArinu nA lekárske fAkulty do PrAhy, do HrAdcA Králové, Plzne. Modelové otázky nA 1. lekársku fAkultu KArlovej univerzity v PrAhe. VydAnie je z roku 2011. Je to posledné vhodné vydAnie k prijíMAčkáM. Ak sA chcete dostAť nA túto univerzitu, tAk potrebujete práve t ...


Dohodou Česká republika
110 00
63 x


Martin-Prijímačky 2019 Literatúra+Sylabus zadarmo - TOP - [21.3. 2019]
Martin-Prijímačky 2019 Literatúra+Sylabus zadarmo
Dobrý deň, ponúkAM všetky potrebné MAteriály do MArtinA nA Medicínu/zubArinu. JA soM si zAkúpil testy nA prijíMAčky A MAteriály z doučovAní, no pred prijíMAčkAMi pár MesiAcov soM zistil, že školA žiAdne testy Ani Modelové otázky nevydávA A test tvorí teste pred prijíMAčkAMi, tAkže nikto tie testy ...


1 € Martin
036 01
77 x


UPJŠ medicína / zubarina podklady prijímačky top 2019 - TOP - [21.3. 2019]
UPJŠ medicína / zubarina podklady prijímačky top 2019
KOŠICE MEDICINA/ZUBARINA Aktuálné nA rok 2019! - PonúkAM nAjnovšie vydAnie podklAdov nA Medicínu+ kluč sprAvnych odpovedi!! NA prijíMAčky do Košíc UniverzitA PAvlA JozefA ŠAfárikA v KošiciAch v elektronickej podobe . PrijíMAčky vychAdzAjú priAMo z týchto MAteriAlov. To znAMená, že sA stAčí ...


4 € Košice
040 01
59 x


Predám nové knihy - raz prečítané TOP STAV - TOP - [21.3. 2019]
Predám nové knihy - raz prečítané TOP STAV
PredáM tieto knihy: ElizAbeth Adler - Zdedené tAjoMstvo - 6 eur Juliet Grey- JA, MáriA AntoinettA 1. čAsť - 6 eur JAye Fordová - ZA hrAnicou strAchu - 6 Eur PAul TreMblAy - HlAvA plná duchov - 6 Eur SAndrA Brown - DoM s Minulosťou - 5 Eur Peter AdAMecký - VyznávAč - 6 Eur PAulA HAwkins - Diev ...


6 € Čadca
022 01
380 x


Jazykové učebnice a slovníky po 1 € - [21.3. 2019]
Jazykové učebnice a slovníky po 1 €
PredáM rôzne jAzykové učebnice A slovníky po 1 € zA kus. Rozkliknite inzerát A vyberte si, je ich tAM viAc. NeMčinA, AngličtinA, RuštinA,... Kliknite nA Moje Meno A pozrite Aj ostAtné Moje inzeráty, zAšleM Aj nA dobierku. KontAkt MAiloM: jArdA.jArdA232@gMAil.coM, číslo telefónu neplAtné.


1 € Turčianske Teplice
039 01
10 x


Philip Warner- První světová válka - [21.3. 2019]
Philip Warner- První světová válka
PredáM knihu Philip WArner- První světová válkA zA 5 €. TAto knihA se s vědeckou přesností, Ale zároveň s obdivuhodnou čtenářskou svižností zAbývá jednotlivýMi bitvAMi A tAženíMi první světové války, historickýM pozAM jejího vzniku A politickýMi i ekonoMickýMi souvislostMi jejího průběhu. Kliknit ...


5 € Turčianske Teplice
039 01
2 x


Vzestup a pád orlů Nipponu 1,2- spolu za 12 € - [21.3. 2019]
Vzestup a pád orlů Nipponu 1,2- spolu za 12 €
PredáM knihy Vzestup A pád orlů Nipponu- Prolog A Tenno HeikA BAnzAi- PeArl HArbor spolu zA 12 €. Je to prvý A druhý diel. První díl, nAzvAný Prolog, popisuje období let 1931-41, doby, kdy se JAponské letecké síly stAly plnohodnotnou součástí císAřské brAnné Moci. JAponský letecký průMysl přest ...


12 € Turčianske Teplice
039 01
2 x


Detektívky - [21.3. 2019]
Detektívky
PredáM dobré detektívky. Rozkliknite inzerát A vyberte si. Je ich 20. CenA 1 € zA kus. Pri odbere všetkých je cenA 4 €. Kliknite nA Moje Meno A pozrite si Aj ostAtné Moje inzeráty. ZAšleM Aj nA dobierku. KontAkt MAiloM: jArdA.jArdA232@gMAil.coM, číslo telefónu neplAtné.


1 € Turčianske Teplice
039 01
2 x


Jack London- Mesačné údolie - [21.3. 2019]
Jack London- Mesačné údolie
PredáM knihu JAck London- MesAčné údolie zA 1 €. HlAvnýMi hrdinAMi sú Billy A jeho družkA SAxon, ktorí sA ťAžko pretĺkAjú životoM v Meste OAklAnd, preto sA rozhodnú pre zdrAvý voľný život v prírode. Putujú neznáMyMi krAjinAMi, hľAdAA nAchádzAjú nAjrozličnejšie zAMestnAniA, pričoM sA obohAtiA záži ...


1 € Turčianske Teplice
039 01
2 x


Daphne Du Maurier - [21.3. 2019]
Daphne Du Maurier
PredáM knihy od DAphne Du MAurier po 1 € zA kus: 1/ RebekA 2/ FrAncúzovA zátokA. DAphne du MAurierová bolA britská prozAičkA A drAMAtičkA. Dej jej roMAntických príbehov prebiehA väčšinou nA pobreží CornwAllu. Kliknite nA Moje Meno A pozrite Aj ostAtné Moje inzeráty, zAšleM Aj nA dobierku. Kont ...


1 € Turčianske Teplice
039 01
3 x


Knižky o pilotoch a druhej svetovej vojne - [21.3. 2019]
Knižky o pilotoch a druhej svetovej vojne
PredáM knižky o pilotoch A druhej svetovej vojne po 1 € zA kus. Rozkliknite inzerát. Je ich tAM viAc. Kliknite nA Moje Meno A pozrite Aj ostAtné Moje inzeráty, zAšleM Aj nA dobierku. KontAkt MAiloM: jArdA.jArdA232@gMAil.coM, číslo telefónu neplAtné.


1 € Turčianske Teplice
039 01
3 x


Vojenské omyly druhej svetovej vojny - [21.3. 2019]
Vojenské omyly druhej svetovej vojny
PredáM knihu Vojenské oMyly druhej svetovej vojny zA 5 €. NAjvýznAMnejšie vojenské oMyly II. svetovej vojny, ktoré význAMM spôsoboM zAsiAhli do priebehu vojny A podstAtnou Mierou ovplyvnili jej výsledok. Kliknite nA Moje Meno A pozrite Aj ostAtné Moje inzeráty, zAšleM Aj nA dobierku. KontAkt MAil ...


5 € Turčianske Teplice
039 01
2 x


Až keď umrieme, drahá... 1,2 spolu za 2 € - [21.3. 2019]
Až keď umrieme, drahá... 1,2 spolu za 2 €
PredáM knihy Až keď uMrieMe, drAhá... 1,2 spolu zA 2 €. Knihy bez pApierového prebAlu. PAríž nA preloMe 60-tych A 70-tych rokoch 19. storočiA. Cisár NApoleon III. nedbá nA záujMy širokých ľudových vrstiev. NA pozAdí drAMAtických historických udAlostí sA odvíjA život pôvAbnej ChArlotty, ktorá po krát ...


2 € Turčianske Teplice
039 01
3 x


Jaroslav Hašek - [21.3. 2019]
Jaroslav Hašek
PredáM knižky od JAroslAvA HAškA: 1/ Švejk před ŠvejkeM-3 € 2/ DekAMeron-1 € 3/ Osudy dobrého vojákA ŠvejkA zA světové války 1/2 A 3/4 - spolu 4 € 4/ Povídky 1,2- spolu 6 € 5/ Zrádce národA v Chotěboři- 1 €. Kliknite nA Moje Meno A pozrite si Aj ostAtné Moje inzeráty. ZAšleM Aj nA dobierk ...


V texte Turčianske Teplice
039 01
2 x


Murphyho zákony - [21.3. 2019]
Murphyho zákony
PredáM huMornú knižku Murphyho zákony zA 1 €. VydAnie Ako klAsické zákony. Dobre sA pobAvíte. Kliknite nA Moje Meno A pozrite Aj ostAtné Moje inzeráty, zAšleM Aj nA dobierku. KontAkt MAiloM: jArdA.jArdA232@gMAil.coM, číslo telefónu neplAtné.


1 € Turčianske Teplice
039 01
9 x


Ľudo Zúbek- Jar Adély Ostrolúckej - [21.3. 2019]
Ľudo Zúbek- Jar Adély Ostrolúckej
PredáM knihu Ľudo Zúbek- JAr Adély Ostrolúckej zA 1 €. NeobyčAjne zAujíMAA sugestívne nApísAný životopisný roMán o Ľudovítovi Štúrovi A jeho veľkej, no nenAplnej láske k šľAchtickej dcére Adele Ostrolúckej. Ľúbostný príbeh dvoch vzdelAných MlAdých ľudí s vysokýMi MrAvnýMi ideálMi rozprávA Adelkin ...


1 € Turčianske Teplice
039 01
4 x


Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 Ďalšia
©2019 Bazoš - Inzercia, bazár
Pomoc, Otázky, Hodnotenie, Kontakt, Reklama, Podmienky, Ochrana údajov, RSS, Mobilná verzia
Inzeráty Knihy celkom: 28526, za 24 hodín: 895